Software a Mida

Components Informàtics Cerdanyola és especialista en programació i desenvolupament d'aplicacions a mida des de 1995.
Oferim programes informàtics que solucionen les tasques específiques de la seva empresa o negoci.


Captura de dades de processos analítics Sector tèxtil (Interpretació de dades i resultats)
Arquitectura Client / Servidor per a la Pimes
Rapidesa i seguretat en l'emmagatzematge i la gestió de dades. Traspàs de la gestió comercial a Comptabilitat.
Subministraments Industrials (Ofertes, comandes, albarans, factures / explicats i control d'estocs)

CiC confecciona programes informàtics que solucionen les tasques específiques de la seva empresa o negoci, aquestes solucions són fàcilment ampliables, podent afegir noves característiques per que el seu programa informàtic personalitzat creixi amb el seu negoci. Circuit de compres i vendes personalitzat i adaptat a les particularitats del negoci.


Algunes aplicacions de ERP Producció TPV Sectorial

Components Informàtics Cerdanyola

Servei Tècnic - Reparació d'ordenadors

Reparem el su PC, Portàtil, impressora, etc